Privacy policy

WE FOLLOW OUR POLICIES
ALGEMENE VERKOOPS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Beste klant,
Hieronder kan je de algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden terugvinden die betrekking hebben op het gebruiken van deze site en op het plaatsen van een bestelling via www.louiscamiel.be
Bovendien vind je onderaan ook een woordje uitleg terug over onze Privacy & Cookie Policy.
Heb je nog vragen, contacteer ons dan via mail : info@louiscamiel.com

ALGEMENE VERKOOPS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
 • 01.1. Identiteit van de verkoper
 • 02.2. Toepasselijkheid & Voorwaarden
 • 03.3. Aanbod & Bestelling
 • 04.4. Herroepingsrecht
 • 05.5. Prijs
 • 06.6. Betaling
 • 07.7. Conformiteit & Garantie
 • 08.8. Levering & Uitvoering
 • 09.9. Overmacht
 • 10.10. Intellectuele eigendom
 • 11.11. Klachtenregeling & Geschillen
Onze Gegevens

Voor retours only !
Kerkstraat 21 8670 Koksijde
Email adres : info@louiscamiel.be
BTW: BE0781.149.710
IBAN: BE34 0689 0968 2090

Andere vragen, kan je ons contacteren:
info@louiscamiel.com

  2. TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

  2.1 Onze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.louiscamiel.com  (hierna ‘site’ genoemd) en zijn tevens van toepassing wanneer je een bestelling plaatst op de site.
  2.2 Wij leveren in Europa. Contacteer ons via info@louiscamiel.com voor levering in andere landen.
  Voor artikelen die in een enveloppe passen bedragen de verzendkosten 3€ voor België en 5€ voor Nederland en Frankrijk Voor grotere items bedragen de verzendkosten 6 € voor België en 10 € voor Nederland en Frankrijk.
  Bij leveringen in het buitenland kunnen douanerechten, belastingen en andere kosten van toepassing zijn, die niet bij de aangegeven totaalprijs inbegrepen zijn. Wanneer het totale bedrag van de bestelling na aftrek van eventuele korting, gelijk of groter is dan 75€ is verzending gratis voor Belgie

  2.3 Als je een order plaatst op deze site bevestig je door middel van deze bestelling dat je een natuurlijk persoon bent van minstens 18 jaar of ouder.  Bovendien bevestig je ook dat je handelsbekwaam bent.  Als je nog geen 18 bent, vragen we je om je bestelling door je ouders of een wettelijke voogd te laten plaatsen.
  Als je handelsonbekwaam bent, dien je je te laten vertegenwoordigen door je wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is aan de algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden.  De vertegenwoordiger vult het bestelformulier in of geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming aan de handelsonbekwame.  De bepalingen die hieronder vermeld staan in de privacy & cookie policy met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens blijft onverkort gelden.
  Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst.

  3. AANBOD & BESTELLING
  3.1 Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit steeds uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.
  3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces verloopt.  De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken van het desbetreffende product.  De productafbeeldingen die we gebruiken zijn niet bewerkt en een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Afhankelijk van welke browser en/of beeldscherm je gebruikt, kan er een kleurverschil zijn tussen de foto’s op de site en de werkelijkheid.  Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  3.3 Je bestelling is pas compleet en de overeenkomst tussen ons is pas definitief zodra we je deze bevestigen per mail en we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van je kaart ontvangen hebben.
  Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij levering en/of niet-levering van je bestelling indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met betaling aan ons.
  Wij behouden ons het recht om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwader trouw, of wanneer wij ernstig vermoeden hebben van onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.
  3.4 Om een product aan te kopen voeg je dit product toe aan je winkelmandje.  Daarna geef je je contactgegevens, je facturatiegegevens en je leveradres in.  Bevestig je bestelling door op de knop bestelling bevestigen te drukken.  Deze bestelling houdt een betalingsverplichting in.
  Betaling dient vooraf te gebeuren via Bancontact, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Sofort, overschrijving en PayPal.
  Indien je betaalt per overschrijving, voeren wij de bestelling pas uit na ontvangst van het verschuldige bedrag op rekeningnummer BE34 0689 0968 2090
  3.5 Bij laattijdige betaling of bij betaalproblemen van eerdere bestellingen zijn wij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

  4. HERROEPINGSRECHT
  Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschik je over een termijn van 14 dagen om de de overeenkomst zonder opgave van reden kostenloos te herroepen.  Stuur ons een mailtje via info@louiscamiel.be.  Je kan je bestelling op eigen kosten terugsturen, we betalen de volledige aankoopprijs terug binnen de 7 dagen na ontvangst.  Het spreekt voor zich dat de je de producten ongedragen en/of ongebruikt in de oorspronkelijke verpakking moet retourneren.  Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van het product tijdens de verzendprocedure.  Voor meer informatie aangaande retouren verwijzen we graag naar de pagina “Return Policy”.

  5. DE PRIJS
  De prijzen van onze producten zijn inclusief alle belastingen, taksen en BTW.  De verzendkosten zijn afhankelijk van de geselecteerde producten en het land waarnaar ze verstuurd moeten worden.  Deze worden bij het uitchecken vermeld en zijn eveneens inclusief alle belastingen, taksen en BTW.

  6. BETALING

  6.1 De betaling dient te gebeuren voor levering en kan via volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, PayPal, iDeal (Nederland) of overschrijving.

  6.2 Om een veilige online betaling te waarborgen en de veiligheid van je persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd.  Je hebt geen specifieke software nodig om met SSL te betalen.  Je herkent een veilige SSL verbinding aan het ‘slotje’ in de statusbalk van je browser.

  7. CONFIRMITEIT & GARANTIE

  Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan je bestelling en dat ze voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.  Uiteraard garanderen wij je ook dat onze producten voldoen aan alle, op het ogenblik van je bestelling, bestaande wetten

  8. LEVERING & UITVOERING

  8.1 Alle producten worden geleverd op het door jou, bij je bestelling opgegeven adres.  Louis&Camiel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

  8.2 Wanneer een product in voorraad is, wordt het binnen 2 à 4 werkdagen op je leveradres aangeboden.  De levertijden zijn indicatief, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

  8.3 Louis&Camiel kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden bij vertragingen door de bezorger.

  8.4 Indien je de door ons geleverde goederen beschadigd ontvangt of deze niet conform zijn met de producten die je hebt besteld, vragen we je om ons dit zo snel mogelijk (en dit binnen de 5 dagen na ontvangst) te bevestigen per mail via info@louiscamiel.be

  9. OVERMACHT

  9.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen.  In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

  9.2 Overmacht is elke omstandigheid, buiten onze wil en controle om, die het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.  Hieronder begrijpen wij ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of  het enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveraniers of andere ingeschakelde derden,…

  10. INTELLECTUELE EIGENDOM

  10.1  Onze website, de logo’s, teksten en foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

  10.2 Het is dan ook verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Je mag geen logo’s, foto’s, teksten, tekeningen of ander (beeld)materiaal kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  11. KLACHTENREGELING & GESCHILLEN

  11.1 Wij hopen natuurlijk dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch een klacht hebt kan je ons contacteren via info@louiscamiel.be We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.

  11.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om de redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

  PRIVACY & COOKIE POLICY

  Deze Privacy & Cookie Policy licht het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens via deze website toe.

  Louis&Camiel zal uiterst zorgzaam omgaan met alle persoonlijke informatie die je aan ons bezorgt.  Wij hechten dan ook veel belang aan het vertrouwen dat je in ons stelt door onze site te bezoeken.

  Door het bezoek en gebruik van deze site geef je aan in te stemmen met de voorwaarden en het privacybeleid van Louis&Camiel

  De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratie-/contactformulier en het elektronisch bestelformulier zal worden verwerkt.  Louis&Camiel is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

  Jouw achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming  met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. De verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. De verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

  Louis&Camiel gebruikt cookies.  Cookies zijn te beschouwen als data die de Louis&Camiel server naar uw browser stuurt en dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten.  Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.  De cookies bevatten geen persoonlijke informatie, bovendien kan je in je browserinstellingen de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

  De persoonsgegevens die op de website invult, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden :

  Klantenbeheer: administratie van ons cliënteel, beheer van een bestelling van een product via deze site, opvolgen van levering en het factureren van deze diensten.

  We kunnen je informeren over producten of diensten die Louis&Camiel aanbiedt, voor directe marketing en reclame.

  Om na te gaan op welke wijze die website gebruikt wordt, ook kunnen we informatie werven die ons toelaat om deze site te optimaliseren en de inhoud aan te passen zo dat deze beter beantwoordt aan je specifieke noden en om verbeteringen aan te brengen aan producten en diensten.

  Louis&Camiel zal je gegevens niet overdragen aan derden zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de bestelling/aankoop die op onze site geplaatst wordt.

  Je hebt ten allen tijde het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens.  Je hebt het recht om je kostenloos en zonder enige motivering te verzetten tegen het verwerken van die gegevens voor direct marketingdoeleinden.  Indien je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan je kostenloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan.

  Hiervoor kan je ons contacteren via info@louiscamiel.be

  Huidige Privacy & Cookie Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en de rechtbanken van het arrondissement Veurne zijn exclusief bevoegd

  SCROLL UP
  DutchEnglishItalianSpanish
  Select your currency
  EUR Euro
  USD Amerikaanse dollar (USD)